Den vanligaste orsaken till certifiering är att kunder ställer krav på att ett företag ska uppvisa att det bedrivs ett seriöst kvalitets- och miljöarbete. SCA ser också nyttan av att en certifieringsrevisor granskar vår verksamhet och att det ställs krav på vår verksamhetsutveckling.

Skogscertifiering

FSC®, (Forest Stewardship Council®) och PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

Skötseln av SCAs egna skogar har varit certifierad enligt Forest Stewardship Council® (FSC®) sedan 1999 och enligt Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFCTM) sedan 2011.

Våra sågverk, Östrands massafabrik, Ortvikens pappersbruk, linerbruken Obbola och Munksund samt pelletstillverkningen inom BioNorr är spårbarhetscertifierade (Chain of Custody) enligt FSC och PEFC. De försörjs med råvara från certifierade skogar eller med kontrollerat virke, det vill säga virke som inte kommer från kontroversiella källor enligt FSC Controlled Wood respektive PEFC Controlled Sources.

SCAs sågade trävaror, pappersmassa, liner, tryckpapper och pellets kan köpas som FSC- och PEFC-certifierade produkter. SCA är en av världens största leverantörer av certifierade skogsindustriprodukter.

Miljöcertifiering och energiledningssystem

ISO 14001 och ISO 50001

SCA använder sig av ISO 14001 och ISO 50001 för miljöstyrning och energiledning. Hela den skogliga verksamheten är certifierad enligt ISO 14001. SCAs anläggningar är certifierade enligt tabellen nedan.

Kvalitetscertifiering

ISO 9001

ISO 9001 är det kvalitetssäkringssystem som används inom SCA. Standarden har många fördelar och har visat sig förbättra kvalitet, möta kundkrav och öka kundnöjdheten.

Arbetsmiljö och säkerhet

OHSAS 18001

För att säkerställa att enhetliga processer tillämpas inom SCA, och att bolaget hela tiden fortsätter att arbeta för förbättrad hälsa och säkerhet på arbetsplatserna, tillämpar SCA den internationella standarden OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series). OHSAS anger krav för organisationens arbetsmiljöledningssystem.

Status certifiering

Certifieringsstatus för SCAs helägda verksamheter per 2017-12-31:

Enhet ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 OHSAS 18001 FSC CoC PEFC CoC
Skog   X     X X
Ortvikens pappersbruk X X X X X X
Östrands massabruk X X X X X X
Obbola pappersbruk X X X X X X
Munksunds pappersbruk X X X X X X
Tunadals sågverk     X X X X
Bollsta sågverk     X X X X
Rundviks sågverk   X X   X X
Munksunds sågverk   X X X X X
Building & Supply Solutions UK  X     X X
Buildning & Supply Solutions Scandinavia     X   X X
Building & Supply Solutions France          
Wood Hong Kong         X X
Inköp & Logistik X X        
Sundsvall, terminal X X        
Umeå, terminal X X        
London, terminal X X        
Rotterdam, terminal X X        
Kiel, terminal X X        
BioNorr, pelletstillverkning   X X   X X
Flis, spån, kutterspån och bränsleved         X X