Att begränsa den global uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar. Som skogsbolag vill vi bidra och vara en del av lösningen.

Våra produkter är baserade på en förnybar råvara och ersätter fossilbaserade material, våra växande skogar tar upp koldioxid från atmosfären och vi arbetar kontinuerligt med att minska påverkan från vår egen verksamhet. Samtidigt bidrar vi till en positiv utveckling av samhället och för våra medarbetare.

Sommaräng i juli, Summer meadow in July. Vi har rättigheter tom 20191231

Fossilfri värld

Våra återvinningsbara produkter är baserade på förnybar råvara och ersätter produkter med större klimatpåverkan.

Fossilfri värld

Våra hållbarhetsmål

Vårt hållbarhetsarbete ska genomsyra allt vi gör och skapa värde för våra kunder samtidigt som vi bidrar till en bättre framtid för kommande generationer. Vi fokuserar på dessa fyra områden:

Läs mer om våra hållbarhetsmål

Minskad klimatpåverkan

Vi bidrar till att minska den globala uppvärmningen genom att erbjuda produkter med låg klimatpåverkan, sänka de egna utsläppen av koldioxid och ansvarsfullt bruka våra skogar.

 

Läs mer
Fokusområde
Fokusområde

Ansvarsfullt skogsbruk

Vi brukar våra skogar så att de i framtiden är minst lika rika på biologisk mångfald, naturupplevelser och råvara som idag.

 

 

Läs mer
Fokusområde
Fokusområde

Omsorg om människa och samhälle

Vi ska utvecklas tillsammans med de samhällen vi verkar i och ska vara en säker och inkluderande arbetsgivare där medarbetarna når sin fulla potential.

 

Läs mer
Fokusområde
Fokusområde

Värdebaserad kultur

Vi är ett trovärdigt och ansvarsfullt företag med en värdebaserad kultur som genomsyrar det sätt vi bemöter människor, gör affärer och bedriver verksamhet genom hela vår värdekedja.

Läs mer
Fokusområde
Fokusområde
Skogen med myr på våren. Forest with swamp in the spring.Vi har rättigheter tom 20191231

8 procent av Sveriges fossila utsläpp tas upp av våra skogar – varje år

SCAs skogar motverkar klimatförändringar
Vårt bidrag till en fossilfri värld
Vårt bidrag till en fossilfri värld
SP6 under storstoppet

Våra anläggningars bränsleanvändning är fossilfri till 95 procent

Vårt bidrag till en fossilfri värld
Vårt bidrag till en fossilfri värld
Produkter från Containerboard, SCA.

Våra återvinningsbara och förnybara produkter ersätter fossilbaserat material

Vårt bidrag till en fossilfri värld
Vårt bidrag till en fossilfri värld