Finansiering

SCA-koncernens finansverksamhet är centraliserad för att tillvarata stordriftsfördelar och synergieffekter samt för att minimera hanteringsrisker.

Finansiering och låneprogram
Finansiering
Finansiering

Kreditbetyg

Svenska Cellulosa Aktiebolag SCA (publ) har haft en långsiktig rating från Standard & Poors (S&P) sedan 1994. Här finner du aktuella betyg och fullständiga ratingrapporter.

Kreditbetyg
Kreditbetyg
Kreditbetyg

Kreditkontakt