Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Pressmeddelande:

Under juni månad har på aktieägares begäran 600 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 283 625 462.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 702 342 489, varav 64 586 997 aktier av serie A och 637 755 492 aktier av serie B.

För ytterligare information, kontakta: Anders Edholm, Kommunikationsdirektör, +46 60 19 32 12

Bifogad fil: Omvandling av aktier - SCA juni 2021

Publicerad 2021-06-30