Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Pressmeddelande:

Under april månad har på aktieägares begäran 75 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 283 630 862.Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 702 342 489, varav 64 587 597 aktier av serie A och 637 754 892 aktier av serie B.

Bifogad fil: Omvandling av aktier - SCA

Publicerad 2021-04-30