Som en del av SCAs arbete med att åtgärda svaga marknadspositioner med otillräcklig lönsamhet har bolaget beslutat att avveckla barnblöjsverksamheten i Mexiko.

Pressmeddelande:

Den mexikanska marknaden är koncernens åttonde största marknad, baserat på omsättningen för 2015, och är en högprioriterad marknad för SCA. I Mexiko har SCA ledande marknadspositioner inom mensskydd, inkontinensprodukter och mjukpapper.

De totala kostnaderna för avvecklingen förväntas uppgå till cirka 170 MSEK och kommer att redovisas som en jämförelsestörande post i det tredje kvartalet 2016. Av kostnaderna förväntas cirka 20 MSEK vara kassaflödespåverkande.

Barnblöjsverksamheten i Mexiko hade en nettoomsättning på cirka 340 MSEK under 2015.

För ytterligare information, kontakta: Linda Nyberg, Vice President Media Relations, 08 - 788 51 58 Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, 08 - 788 51 30

Bifogad fil: SCA avvecklar barnblöjsverksamheten i Mexiko

Publicerad 2016-10-03