SCAs styrelse har idag, efter samråd med företrädare för institutionella aktieägare* och Industrivärden, beslutat att en ytterligare oberoende granskning avseende nyttjandet av SCAs affärsflyg ska inledas.

Pressmeddelande:

Närmare information om denna oberoende granskning kommer att finnas inom kort, när granskare utsetts.

Granskningen kommer att ske parallellt med att PWC fullföljer sitt uppdrag.

*Första AP-fonden, Skandia, AMF, Fjärde AP-fonden, Robur

För ytterligare information, kontakta: Karl Stoltz, Media Relations Manager 08 788 51 55

Bifogad fil: SCA Pressmeddelande 20150119

Publicerad 2015-01-19