Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Pressmeddelande:

Under april månad har på aktieägares begäran 250 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 489 617 909.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 87 167 535 aktier av serie A och 617 942 559 aktier av serie B.

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2014, klockan 10.00.

För ytterligare information, kontakta: Boo Ehlin, presschef, 46 8 788 51 36

Bifogad fil: Omvandling av aktier

Publicerad 2014-04-30