En ny produktionslinje för inkontinensskydd i Ryssland ska byggas av SCA efter företagets bedömning att marknaden för inkontinensskydd beräknas växa avsevärt de närmaste åren.

Pressmeddelande:

Den ryska marknaden för personliga hygienprodukter kännetecknas av snabb tillväxt. SCA har sedan 2008 en fabrik i Moskvaregionen där man förberett produktionen av barnblöjor, vilken tas i drift i början av 2010. För att möta det förväntade konsumentbehovet har SCA beslutat investera i en produktionslinje för inkontinensprodukter vid fabriken i staden Veniov i Tuladistriktet cirka 180 kilometer söder om Moskva. Beslutet innebär att SCA, när anläggningen är på plats under 2011, avsevärt kan minska importen av produkter från fabrikerna i Polen och Nederländerna. Därmed kommer också höga import- och transportkostnader att kunna minskas. Investeringskostnaden för den nya produktionslinjen för inkontinensskydd är cirka 138 MSEK. Notera Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Bifogad fil: wkr0011.pdf

Publicerad 2009-12-17