Pressmeddelande:

Helen Olausson, som representerar AB Skrindan m.fl. i SCAs valberedning, har anmält att hon på grund av ägarförändringar lämnar valberedningsuppdraget.

Valberedningen, som konstaterar att arbetet inför årsstämman 2009 är slutfört, finner i dagsläget inte skäl att utse någon ersättare.

Årsstämma i SCA kommer att hållas torsdagen den 2 april 2009 klockan 15.00 i Aula Magna, Stockholms universitet, Frescati, Stockholm.


Stockholm den 27 mars 2009


SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)
Corporate Communications

Bifogad fil: wkr0003.pdf

Publicerad 2009-03-27