I enlighet med beslut vid årsstämman 2008 meddelas härmed sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2009.

Pressmeddelande:

I valberedningen, vars uppgift är att till årsstämman 2009 lägga fram förslag rörande
sammansättningen av SCAs styrelse med mera, ingår Carl-Olof By, AB Industrivärden, tillika valberedningens ordförande, Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse med flera, Anders Oscarsson, SEB Fonder, Hans Sterte, Skandia Liv, Helen Olausson, AB Skrindan med flera, samt Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i SCA.

Årsstämma i SCA kommer att hållas torsdagen den 2 april 2009 i Stockholm.


SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)
Corporate Communications


Stockholm den 1 oktober 2008


Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Bifogad fil: wkr0003.pdf

Publicerad 2008-10-01