SCA har anställt Gordana Landén som koncernens nya personaldirektör.

Pressmeddelande:

Gordana Landén kommer närmast från Ericsson där hon haft en rad ledande befattningar sedan 1991. Hennes nuvarande position är som HR-direktör för affärsområdet Global Services med ansvar för cirka 28 000 anställda över hela världen.

Gordana Landén har en bred och gedigen erfarenhet av olika HR-frågeställningar i internationell miljö. Gordana Landén kommer att tillträda sin nya tjänst i SCA inom tre månader. Hon kommer att rapportera till VD och koncernchef Jan Johansson och ingå i SCAs koncernledning.

Stockholm den 14 januari 2008


Bilder finns på www.sca.com/pressFör ytterligare information, kontakta gärna
Pär Altan, chef medierelationer, 08-788 52 37
Bodil Eriksson, kommunikationsdirektör, 08-788 52 34


Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 januari 2008 klockan 11.00.Bifogad fil: wkr0003.pdf

Publicerad 2008-01-14