Pressmeddelande:

Den nuvarande affärsgruppschefen för den europeiska förpackningsverksamheten Rob Jan Renders kommer den 2 maj 2005 att övergå till en ny befattning med ansvar för samordning av de globala kund- och produktsegmenten inom koncernens förpackningsverksamheter. Renders kommer i denna roll att rapportera till koncernchefen. Till Renders efterträdare har utsetts John Williams (51). Williams har sedan 2000 varit chef för förpackningsverksamheten i Storbritannien och Irland. Stockholm den 19 april 2005 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Jan Åström, VD och koncernchef. Telefon: 070 586 07 01.

Bifogad fil: wkr0010.pdf

Publicerad 2005-04-19