Vid årsstämman 2017 utsågs revisionsföretaget Ernst & Young AB som revisor intill slutet av årsstämman 2018. Ernst & Young AB har anmält auktoriserade revisorn Hamish Mabon som huvudansvarig revisor. Hamish Mabon innehar inte några aktier i bolaget.

Revisor

Dokumentation och revisorsyttrande

Dokument årsstämmor