SCA strävar efter att ge en långsiktigt stabil och stigande utdelning till sina aktieägare. När rörelsens kassaflöde långsiktigt överstiger vad bolaget kan investera i lönsam tillväxt, och under förutsättning att målet för kapitalstruktur är uppfyllt, delas överskottet ut till aktieägarna.

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,25 SEK per aktie för verksamhetsåret 2021, varav 2,25 SEK utgör ordinarie utdelning och 1,00 SEK utgör en extra utdelning.

För år 2020 delades 2,00 SEK per aktie ut, för år 2018 delades 1,75 SEK per aktie ut, och för år 2017 delades 1,50 SEK per aktie ut.