SCA strävar efter att ha en långsiktigt stabil och stigande utdelning till sina aktieägare. När rörelsens kassaflöde, långsiktigt överstiger vad bolaget kan investera i lönsam expansion och under förutsättning att målet för kapitalstruktur är uppfyllt, distribueras överskottet till aktieägarna.

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 SEK per aktie för verksamhetsåret 2017. För 2016 delades 6,00 SEK per aktie ut. På grund av att den utdelade hygienverksamheten svarade för större delen av både omsättning, vinst och sysselsatt kapital i SCA, kan utdelningen för 2017 inte jämföras med tidigare års utdelning i SCA.