Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för tryck och förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Ladda ner Investerarpresentation

Press­meddelanden

Pressmeddelanden

Press­meddelanden

Fortsatt höga betesskador - Längre jakttider ett måste

I början av juli presenterade Skogsstyrelsen

resultatet av älgbetesinventeringen i norra Sverige. Den visar på fortsatt höga viltbetesskador över i stort sett hela norra Sverige och dessutom har skadorna ökat i flertalet älgförvaltningsområden.
0 Pressmeddelanden

Charlotte Kalla och SCA tar nytt initiativ för att stärka barn och ungas kontakt med naturen

Charlotte Kalla och SCA lanserar nu tre

filmer med tips kopplat till träning, skog och natur. Filmerna är en del av initiativet Kalla Champs och syftar till att uppmuntra framförallt barn och unga att stärka sin relation till naturen. 
0 Pressmeddelanden

SCA uppdaterar MTN-programmet och offentliggör prospekt

21 Pressmeddelanden

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q2 2020 21 juli kl.10.00

Presskonferensen, som hålls i samband med

publiceringen av SCAs rapport för det andra kvartalet 2020, kan följas via webbsändning eller telefon.
1 Pressmeddelanden

Lotta Lyrå lämnar SCAs styrelse

I syfte att undvika intressekonflikter har Lo

tta Lyrå beslutat avgå från SCAs koncernstyrelse med omedelbar verkan.
4 Börsinformation
Pressmeddelanden

SCA-aktien är noterad och handlas på Nasdaq Stockholm

Aktiekurs och graf
Aktieutveckling
Aktieutveckling

Hållbarhet

SCA har en effektiv och integrerad värdekedja med ett miljöcertifierat skogsbruk och moderna produktionsanläggningar belägna i anslutning till skogsinnehavet.

Vårt hållbarhetsarbete ska skapa värde för våra kunder och samtidigt bidra till en bättre framtid för kommande generationer genom våra fyra fokusområden klimat, skogsbruk, omsorg om människa och samhälle samt värdebaserad kultur.

Hållbarhet Hållbarhetsmål

Hållbarhet
Hållbarhet

Kommande företagshändelser

Delårsrapporten för andra kvartalet 2020 publiceras den 21 juli 2020.
Delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 publiceras den 30 oktober 2020.
IR kalender

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningens uppgift är att säkerställa SCAs åtaganden mot alla sina intressenter, det vill säga aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, samhälle och medarbetare.

Bolagsstyrningen ska vara tillförlitlig, tydlig, enkel och affärsinriktad.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning
Bolagsstyrning

Kontakta IR

Beställ en tryckt årsredovisning: 
www.sca.com/tryckt 

Mail: 
ir@sca.com

Alla IR-kontakter