SCA B: 166,7 SEK (+ 1,90)

Höstskog

Investerare

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Ladda ner Investerarpresentation

Press­meddelanden

Pressmeddelanden

Press­meddelanden

Omvandling av aktier

1 Börsinformation

Delårsrapport Q2 2021

20 Börsinformation

Omvandling av aktier

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till ak

tie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.
12 Börsinformation

SCA höjer priset på kraftliner med € 50 per ton

SCA höjer priset på brun och vit kraftliner

med € 50 per ton i Europa. Det nya priset gäller från den 1 augusti 2021.
6 Pressmeddelanden

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q2 2021 23 juli 2021 kl. 10.00

Presskonferensen, som hålls i samband med

publiceringen av SCAs rapport för det andra kvartalet 2021, kan följas via webbsändning eller telefon.
3 Pressmeddelanden
Pressmeddelanden

SCA-aktien är noterad och handlas på Nasdaq Stockholm

Aktiekurs och graf
Aktieutveckling
Aktieutveckling

Hållbarhet

SCA har en effektiv och integrerad värdekedja med ett miljöcertifierat skogsbruk och moderna produktionsanläggningar belägna i anslutning till skogsinnehavet.

Vårt hållbarhetsarbete ska skapa värde för våra kunder och samtidigt bidra till en bättre framtid för kommande generationer genom våra fyra fokusområden klimat, skogsbruk, omsorg om människa och samhälle samt värdebaserad kultur.

Hållbarhet Hållbarhetsmål

Hållbarhet
Hållbarhet

Kommande företagshändelser

Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 29 oktober 2021.
Delårsrapporten för fjärde kvartalet publiceras den 28 januari.
Delårsrapporten för första kvartalet publiceras den 29 april.
Delårsrapporten för andra kvartalet publiceras den 22 juli.
Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 31 oktober.
IR kalender

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningens uppgift är att säkerställa SCAs åtaganden mot alla sina intressenter, det vill säga aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, samhälle och medarbetare.

Bolagsstyrningen ska vara tillförlitlig, tydlig, enkel och affärsinriktad.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning
Bolagsstyrning

Kontakta IR

Beställ en tryckt årsredovisning: 
www.sca.com/tryckt 

Mail: 
ir@sca.com

Alla IR-kontakter