Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för tryck och förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Ladda ner Investerarpresentation

Press­meddelanden

Pressmeddelanden

Press­meddelanden

SCA emitterar obligationer om 2,5 miljarder kronor

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) ge

nomförde under onsdagen den 16 september 2020 en emission av ytterligare obligationer inom ramen för bolagets MTN-program.
2 Pressmeddelanden

SCA köper 13 000 hektar skog i Lettland

SCA har träffat avtal om förvärv av skog i i

Lettland. Förvärvet omfattar en markareal om ca 19 150 hektar, varav ca 13 100 hektar är skogsmark. Köpeskillingen är 44,5 MEUR, cirka 450 MSEK.  
5 Pressmeddelanden

Gemensamt pressmeddelande från SCA och Renewcell

Renewcell vill återvinna textilfiber på Or

tvikens industriområde
4 Pressmeddelanden

SCA beslutar om avveckling av tryckpapperstillverkningen och om investering i massaproduktion

SCA beslutade idag om att tryckpappers

tillverkningen avvecklas och att företaget investerar SEK 1,45 miljarder i produktion av kemiskt förbehandlad  termomekanisk massa (CTMP) på Ortvikens industriplats i Sundsvall. Beslutet har föregåtts av MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna.
4 Pressmeddelanden

SCA höjer massapriset $ 40

SCA höjer priset på blekt barrsulfatmassa med

$ 40 per ton.   
2 Pressmeddelanden
Pressmeddelanden

SCA-aktien är noterad och handlas på Nasdaq Stockholm

Aktiekurs och graf
Aktieutveckling
Aktieutveckling

Hållbarhet

SCA har en effektiv och integrerad värdekedja med ett miljöcertifierat skogsbruk och moderna produktionsanläggningar belägna i anslutning till skogsinnehavet.

Vårt hållbarhetsarbete ska skapa värde för våra kunder och samtidigt bidra till en bättre framtid för kommande generationer genom våra fyra fokusområden klimat, skogsbruk, omsorg om människa och samhälle samt värdebaserad kultur.

Hållbarhet Hållbarhetsmål

Hållbarhet
Hållbarhet

Kommande företagshändelser

Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 30 oktober 2020.
Delårsrapporten för fjärde kvartalet publiceras den 29 januari 2021.
Delårsrapporten för första kvartalet publiceras den 30 april 2021.
Delårsrapporten för andra kvartalet publiceras den 23 juli 2021.
Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 29 oktober 2021.
IR kalender

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningens uppgift är att säkerställa SCAs åtaganden mot alla sina intressenter, det vill säga aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, samhälle och medarbetare.

Bolagsstyrningen ska vara tillförlitlig, tydlig, enkel och affärsinriktad.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning
Bolagsstyrning

Kontakta IR

Beställ en tryckt årsredovisning: 
www.sca.com/tryckt 

Mail: 
ir@sca.com

Alla IR-kontakter