Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för tryck och förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Ladda ner Investerarpresentation

Press­meddelanden

Pressmeddelanden

Press­meddelanden

Delårsrapport Q1 2020

21 Börsinformation

SCA höjer massapriset $ 40

SCA höjer priset på blekt barrsulfatmassa med

$ 40 per ton.
14 Pressmeddelanden

Ortvikens pappersbruk inleder förhandling om korttidspermittering

Coronapandemin har skapat en stor osäkerhet

på tryckpappersmarknaden. Resultatet kan bli att Ortvikens pappersbruk behöver göra temporära stopp och har därmed inlett förhandlingar om möjlig korttidspermittering av personal.
8 Pressmeddelanden

SCAs årsstämma 2020

SCAs årsstämma 2020 ägde rum på hotell Södra

Berget i Sundsvall. 24 aktieägare deltog i stämman. Många aktieägare valde att i stället medverka via fullmakt. Vid stämman hade en rad försiktighetsåtgärder vidtagits för att undvika eventuell smittspridning.
32 Börsinformation

SCAs valberedning föreslår oförändrade styrelsearvoden

6 Pressmeddelanden
Pressmeddelanden

SCA-aktien är noterad och handlas på Nasdaq Stockholm

Aktiekurs och graf
Aktieutveckling
Aktieutveckling

Hållbarhet

SCA har en effektiv och integrerad värdekedja med ett miljöcertifierat skogsbruk och moderna produktionsanläggningar belägna i anslutning till skogsinnehavet.

Vårt hållbarhetsarbete ska skapa värde för våra kunder och samtidigt bidra till en bättre framtid för kommande generationer genom våra fyra fokusområden klimat, skogsbruk, omsorg om människa och samhälle samt värdebaserad kultur.

Hållbarhet Hållbarhetsmål

Hållbarhet
Hållbarhet

Kommande företagshändelser

Delårsrapporten för andra kvartalet 2020 publiceras den 21 juli 2020.
Delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 publiceras den 30 oktober 2020.
IR kalender

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningens uppgift är att säkerställa SCAs åtaganden mot alla sina intressenter, det vill säga aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, samhälle och medarbetare.

Bolagsstyrningen ska vara tillförlitlig, tydlig, enkel och affärsinriktad.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning
Bolagsstyrning

Kontakta IR

Beställ en tryckt årsredovisning: 
www.sca.com/tryckt 

Mail: 
ir@sca.com

Alla IR-kontakter