SCA B 2022-11-28 17:29:50 Valuta: SEK Senaste: 139,80 Förändring%(-0,04) Volym: 996 655 Börsvärde: 89 158 917 201 Högsta: 140,75 Lägsta: 139,25
Höstskog

Investerare

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Investerarpresentation, oktober 2022

Press­meddelanden

Pressmeddelanden

Press­meddelanden

Inbjudan till kapitalmarknadsdag

SCA bjuder härmed in till en virtuell kapi

talmarknadsdag för investerare, analytiker och media den 25 november 2022 klockan 13.00 CET.
19 Börsinformation

SCA och Holmen genomför förstudie avseende nytt sågverk

SCA och Holmen har i dag kommit överens om at

t genomföra en förstudie avseende ett potentiellt nytt samägt sågverk i Rundvik, Nordmalings kommun i Västerbotten. Ett nytt sågverk i Norrland med hög produktionskapacitet skulle långsiktigt öka värdet på skogstillgångar.
3 Börsinformation

Förnybar energi blir nytt rapporterande segment i SCA

SCA har beslutat att Förnybar energi från och

med den 1 januari 2023 blir ett nytt rapporterande segment. Beslutet är i linje med SCAs uttalade ambition att växa och realisera affärsmöjligheter inom energiområdet.
6 Börsinformation

SCAs delårsrapport Q3 2022

Januari-september 2022 jämfört med ja

nuari-september 2021  · Nettoomsättningen ökade med 13 procent och uppgick till 15 921 (14 059) MSEK, vilket främst relaterade till högre försäljningspriser inom samtliga produktområden. · EBITDA steg med 30 procent till 8 213 (6 303) MSEK. Ökningen var främst hänförlig till högre försäljningspriser inom samtliga produktområden. Kostnadsökningar har till stor del dämpats genom stark kontroll över den egna värdekedjan med hög självförsörjningsgrad inom ved och energi. EBITDA-marginalen stärktes till 51,6 (44,8) procent. · Rörelseresultatet ökade till 7 052 (5 226) MSEK. · Operativt kassaflöde förstärktes till 4 958 (3 453) MSEK och finansierade fullt ut pågående strategiska investeringar. · Resultat per aktie var 7,85 (5,68) SEK.
8 Börsinformation

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q3 2022

Presskonferensen, som hålls i samband med

publiceringen av SCAs rapport för det tredje kvartalet 2022, kan följas via webbsändning eller telefon.
129 Börsinformation
Pressmeddelanden

SCA-aktien är noterad och handlas på Nasdaq Stockholm

Aktiekurs och graf
Aktieutveckling
SCA A: SEK 141,40 (0,57%)
SCA B: SEK 139,80 (-0,04%)

Hållbarhet

SCA har en effektiv och integrerad värdekedja med ett miljöcertifierat skogsbruk och moderna produktionsanläggningar belägna i anslutning till skogsinnehavet.

Vårt hållbarhetsarbete ska skapa värde för våra kunder och samtidigt bidra till en bättre framtid för kommande generationer genom våra fyra fokusområden klimat, skogsbruk, omsorg om människa och samhälle samt värdebaserad kultur.

Hållbarhet Hållbarhetsmål

Hållbarhet
Hållbarhet

Kommande företagshändelser

Delårsrapporten för fjärde kvartalet publiceras den 27 januari.
Plats: Sundsvall
Delårsrapporten för första kvartalet publiceras den 28 april.
Delårsrapporten för andra kvartalet publiceras den 21 juli.
Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 27 oktober.
IR kalender

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningens uppgift är att säkerställa SCAs åtaganden mot alla sina intressenter, det vill säga aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, samhälle och medarbetare.

Bolagsstyrningen ska vara tillförlitlig, tydlig, enkel och affärsinriktad.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning
Bolagsstyrning

Kontakta IR

Beställ en tryckt årsredovisning: 
www.sca.com/tryckt 

Mail: 
ir@sca.com

Alla IR-kontakter