Kärnan i SCAs verksamhet är skogen. SCA är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar miljöcertifierad skog i norra Sverige. SCAs affärsmodell är att uthålligt skapa högsta möjliga värde av, ur och kring denna unika resurs.

Investerarpresentation

Pressmeddelanden

Press­meddelanden

Pressmeddelanden

Press­meddelanden

Utbyggda massafabriken Östrand i drift

Produktionen i den utbyggda massafabriken Öst...

Jerker Jäder ny forskningschef på SCA

Jerker Jäder blir ny chef för SCAs forsknings...

Gustaf Nygren ny chef för SCA Underhåll

Gustaf Nygren anställs som ny chef för SCA Un...

St1 och SCA ingår partnerskap för att tillverka förnybara drivmedel

Energibolaget St1 och skogsbolaget SCA ingår ...

SCA emitterar obligationer för 1,2 miljarder kronor

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) har...

Pressmeddelanden

SCA-aktien är noterad och handlas på Nasdaq Stockholm

SCA hade cirka 96 000 aktieägare per den 31 december 2017. Aktiekapitalet ägdes då till cirka 51 procent av utländska ägare, varav de flesta återfanns i USA, Norge och Storbritannien.

Aktiekurs och graf
Aktieutveckling
Aktieutveckling
Skogsmiljö

Hållbarhet

SCA har en effektiv och integrerad värdekedja med ett miljöcertifierat skogsbruk och moderna produktionsanläggningar belägna i anslutning till skogsinnehavet.

Vårt hållbarhetsarbete ska skapa värde för våra kunder och samtidigt bidra till en bättre framtid för kommande generationer genom våra fyra fokusområden klimat, skogsbruk, omsorg om människa och samhälle samt värdebaserad kultur.

Hållbarhet Hållbarhetsmål

Hållbarhet
Hållbarhet

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningens uppgift är att säkerställa SCAs åtaganden mot alla sina intressenter, det vill säga aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, samhälle och medarbetare.

Bolagsstyrningen ska vara tillförlitlig, tydlig, enkel och affärsinriktad.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning
Bolagsstyrning
Kontakt
Kontakt

IR Kontakt

Alla IR kontakter