Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för tryck och förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Ladda ner Investerarpresentation

Press­meddelanden

Pressmeddelanden

Press­meddelanden

Hans Djurberg ny hållbarhetschef i SCA

22 Pressmeddelanden

Delårsrapport Q3 2020

30 Börsinformation

Renewcell etablerar textilåtervinning på SCAs industriplats Ortviken

SCA och textilåtervinningsföretaget Renewcell

har tecknat avtal om etablering av textilåtervinning på SCAs industriplats Ortviken i Sundsvall. Etableringen kan ge ett hundratal arbetstillfällen.
39 Pressmeddelanden

SCA höjer priset på kraftliner med €50 per ton

6 Pressmeddelanden

Inbjudan till SCAs presskonferens för Q3 2020 30 oktober kl.10.00

Presskonferensen, som hålls i samband med

publiceringen av SCAs rapport för det tredje kvartalet 2020, kan också följas via webbsändning eller telefon.
12 Pressmeddelanden
Pressmeddelanden

SCA-aktien är noterad och handlas på Nasdaq Stockholm

Aktiekurs och graf
Aktieutveckling
Aktieutveckling

Hållbarhet

SCA har en effektiv och integrerad värdekedja med ett miljöcertifierat skogsbruk och moderna produktionsanläggningar belägna i anslutning till skogsinnehavet.

Vårt hållbarhetsarbete ska skapa värde för våra kunder och samtidigt bidra till en bättre framtid för kommande generationer genom våra fyra fokusområden klimat, skogsbruk, omsorg om människa och samhälle samt värdebaserad kultur.

Hållbarhet Hållbarhetsmål

Hållbarhet
Hållbarhet

Kommande företagshändelser

SCA välkomnar till en digital kapitalmarknadsdag kl. 8.30-12.00.
Delårsrapporten för fjärde kvartalet publiceras den 29 januari 2021.
Delårsrapporten för första kvartalet publiceras den 30 april 2021.
Delårsrapporten för andra kvartalet publiceras den 23 juli 2021.
Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 29 oktober 2021.
IR kalender

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningens uppgift är att säkerställa SCAs åtaganden mot alla sina intressenter, det vill säga aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, samhälle och medarbetare.

Bolagsstyrningen ska vara tillförlitlig, tydlig, enkel och affärsinriktad.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning
Bolagsstyrning

Kontakta IR

Beställ en tryckt årsredovisning: 
www.sca.com/tryckt 

Mail: 
ir@sca.com

Alla IR-kontakter