Innan du som entreprenör får utföra arbeten vid SCA Munksund måste du ha genomgått utbildningen SSG Entre samt SSG Entre SCA Munksund lokal del. Du hittar även lokal information om oss och vår anläggning i appen SSG On Site.