Träkyrkans grund lades 26 maj 1680 och 30 maj samma år hölls första gudstjänsten där i den då bildade Galtströms bruksförsamling. Den första brukspredikanten tillträdde ämbetet samma år och där, enligt tidens sed, tillika tjänstgjorde som skollärare för brukets barn.

Galtström kapell

Lyssna
Först år 1696 färdigställdes kyrkan och invigdes 4 november samma år. Kyrkan är som en tidskapsel som stått emot tidens tand – ja, till och med ryssarnas förödande härjningar 1721 då kyrkan skonades. 

Kyrkan har en stomme av liggtimmer och består av ett rektangulärt långhus med rakt avslutat kor i öster. Norr om koret finns en vidbyggd sakristia. Vid kyrkans västra kortsida finns ett vidbyggt vapenhus. Ytterväggarna är klädda med stående vitmålad panel och genombryts av rektangulära fönsteröppningar.

Kyrkorummet är inrett med konstsnideri som tillskrivs mästaren Jöns Olofsson och dennes son i Attmars socken.

Inventarier
Predikstolen är av 1600-talstyp. Vid altaret i öster finns ett kors av trä som omges av en altaruppsats. På norra väggen hänger en tavla med motivet Kristi Himmelsfärd. Tavlan har en dedikation: "I wyrdesam åminelse Af en Gud Prisande åhr 1702".

1868 övertog Njurunda församling ansvaret för gudstjänster och kyrkobokföring och med utgången av 1867 lämnade den sista brukspredikanten sin tjänst. SCA ägde kyrkan fram till 1995 då den skänktes till Njurunda församling.

Galtström, kapell predikstol