SCAs innovationsprocess är djupt förankrad i koncernens strategi och affärsmodell. Innovationsarbetet baseras på omvärldstrender, kund och konsumentinsikter, ny teknologi och nya affärsmodeller. Under hela processen inkluderas genomgående hållbarhetsaspekter och produktsäkerhet.

Innovationsarbetet utförs både vid respektive affärsområde och på central nivå. Vid vår centrala forskningsenhet, SCA R&D Centre ligger fokus på affärsområdenas strategiska områden samt på nya teknologier och koncept. Utöver det interna arbetet driver SCA utveckling och innovation genom strategiska samarbeten med externa partners.


Mer om SCA R&D:

Läs mer här

Med en välutvecklad innovationsmetodik och nära kontakt med kunder driver SCA ett dedikerat innovationsarbete för att möta dagens utmaningar såväl som för att vara förberedd att möta framtiden med förändrade marknader och nya kundkrav. Innovationsarbetet skapar värde i verksamheten genom att det ökar kundnyttan och minskar kostnaderna genom att öka effektiviteten, till exempel med avseende på hur vi använder råvaror och optimerar transporter. Detta innebär både minskad miljöpåverkan och sänkta kostnader.

Genom innovation förbättrar vi befintliga produkter, tillfredsställer nya behov och bygger våra varumärken. Innovation handlar också om att utveckla serviceerbjudanden där tex digitalisering innebär nya omfattande möjligheter.

The Forest Business Accelerator

SCA samarbetar med startup-bolag genom the Forest Business Accelerator http://www.bizmaker.se/forest/. Acceleratorn, som korskopplar skoglig utveckling med digitalisering och entreprenörskap, är ett samarbete mellan SCA, IBM och affärsinkubatorn Bizmaker. Acceleratorprogrammet ger utvalda skogliga startups skräddarsydd affärscoaching för kommersialisering och internationalisering. Genom denna satsning ser vi möjligheter att bygga nya relationer och initiera samarbeten som bidrar till förnyelsen av vår industri.

Datum för årets antagning till acceleratorn

Den 6 februari-10 mars 2019 kan företag ansöka till programmet. 1-4 april genomförs intervjuer via länk. 8-11 april får företagen antagningsbesked. Årets omgång av acceleratorn startar i maj och avslutas i november.

Kontakt om Forest Business Accelerator: Magnus Viström, Innovation Manager, SCA, tel: 070-677 21 02, e-post: magnus.vistrom@sca.com

Exempel på innovation inom våra affärsområden:

Förnybar energi

Med ett effektivt skogsbruk, vår industritradition och egenframtagna teknologi, utvecklar SCA Förnybar energi framtidens biodrivmedel och gröna kemikalier.

SCA har bland annat satsat 50 miljoner i en pilotanläggning för produktion av förnybar bensin och diesel från svartlut; en restprodukt från tillverkningen av pappersmassa. Anläggningen finns vid SCAs pappersbruk i Obbola utanför Umeå.

Läs mer
Innovation inom våra affärsområden
Pilotanläggning för produktion av biodrivmedel.

Containerboard

Containerboards innovationsarbete fokuserar på att utveckla hållbara produkter baserade på säkra, förnyelsebara och resurseffektiva lösningar. SCA Containerboard har nära kundsamarbeten i syfte att ta fram innovationer som hjälper kunden till en konkurrenskraftig position. Fokus är på att öka innovationshastigheten och kundens möjlighet till nya marknadsfördelar, tex genom SCAs framtagna innovationsmetodik, Innovation race.

Som den enda producenten av våtstark liner i Europa driver SCA Containerboard bla utveckling av nya anpassade linerkvaliteter för att möta identifierade behov av mer hållbara wellpappslådor för fuktiga miljöer och cykliska klimat (tex inom segmentet frukt och grönt).

SCA Kraftliner Wet Strength 250

SCA Kraftliner Wet Strength 250 minskar risken för att wellpapplådan kollapsar och bidrar till mer hållbara lådor som utsätts för fuktiga miljöer och cykliska klimat. Därmed minskas risken för spill av livsmedel i leveranskedjan. Det ger även kunden en möjlighet att minska ett steg i produktionsprocessen genom att vaxning/PE-laminering av liner i vissa fall kan undvikas.

Läs mer
Innovation inom våra affärsområden

Massa

Tyngdpunkten för innovationsarbetet för SCA Massa ligger inom området tissue, där ambitionen är att vara den världsledande massaleverantören med avseende på innovation, miljö, kvalitet och service.

Fokus på insikter i kundens behov och kundsamarbeten är en viktig utgångspunkt för innovationsarbetet och möjliggör utveckling av nya produkter och kundanpassade kvaliteter.

Läs mer
Innovation inom våra affärsområden
SCA Frontier symbol owl

Tryckpapper

Innovation inom Tryckpapper ska stärka SCAs position som en ledande leverantör avseende kvalitet och hållbarhet

Då marknaden är i snabb förändring ligger fokus på att hitta kostnadseffektiva produkter och tjänster som svarar mot denna förändring. SCA har de senaste åren lanserat ett flertal nya produkter, bl a SCA Frontier, ett obestruket papper med marknadsledande ljushet inom sitt segment, och GraphoStyle, ett bestruket specialpapper med hög bulk. En annan viktig del i innovationsarbetet är riktad mot att löpande utveckla nya koncept avseende kundservice.

Tryckpapper

Innovation inom våra affärsområden

Arcwise®

Teknologin gör det möjligt att designa kurvformade förpackningar och displayer som skapar attraktion vid försäljningstillfället. Genom att integrera grafisk design med runda former öppnas en ny värld av innovativa designmöjligheter och sätt att stärka sitt varumärke.

Möjligheten att använda kurvformade förpackningar som har med en wellpapps styrka är unikt. Arcwiseteknologin innebär också att förpackningsprestanda och miljömässiga aspekter avsevärt kan förbättras. Materialbesparingar på upp till 30 procent är möjliga att uppnå.

Läs mer
Innovation inom våra affärsområden
Arcwise produkter
Test av träprodukter av Contorta. Maj 2015.

Träprodukter

SCA Träs innovationsarbete är riktat mot utveckling av träprodukter till bygghandeln, både till proffsbyggaren och gör-det-självaren, och till träindustrin.

Träprodukter

Innovation inom våra affärsområden
Skogsvinge special. Fotografering med helikopter i Medelpad.

Skog

Skogsvinge™

SCA Skogs innovationsarbete är inriktat mot att skapa ett effektivt och hållbart skogsbruk. Ett digitaliserat flöde från skog till fabrik öppnar upp för effektiva flöden och värdeskapande tjänsteerbjudanden till Skogsägare.

Skog

Innovation inom våra affärsområden