Exempel på ett magasin.

Typografi och färg

Här finns exempel på typografi, omslag och färgval.

Typografi - Omslag

Textgrupper

Nedan finns typsnitt, skärning och typografigrad * för omslag i A4- och A5-format.

Typsnitt, skärning och typografigrad för omslag i A4

 1. Baksidestext - Helvetica Neue Roman, A4: 12,2 pkt, radavstånd 15,25 pkt, A5: 10 pkt, radavstånd 12,5 pkt.
 2. Webbadress - Helvetica Neue Roman, A4: 12,2 pkt, A5: 10 pkt.
 3. Huvudrubrik - SCA Sans Bold A4 och A5: > 36 pkt, radavstånd 100%.
 4. Sidfot - Helvetica Neue Roman, Spärras +120 (tusendels fyrkant-blanksteg), A4: 7 pkt, A5: 6 pkt.

* Typografigraderna för A4 och A5 är rekommendationer. Vid tillämpning av andra textgrader – utgå från det typografiska proportionella systemet.

Övrig information

Textgruppen Övrig information går att använda på olika sätt. Användningsområde blir styrande för dess typografi.

typsnitt, skärning och typografigrad * för omslag i A5

 1. Underrubrik: Helvetica Neue Medium, Skrivs versalt, Spärras +50 (tusendels fyrkant-blanksteg), Textgrad A4=14,6 pkt Textgrad A5=13,8 pkt.
 2. Ingress – stor: Helvetica Neue Medium, Skrivs versalgement, Textgrad A4=12,2 pkt, radavstånd 14 pkt Textgrad A5=10 pkt, radavstånd 11,5 pkt.
 3. Ingress – liten: Helvetica Neue Roman, Skrivs versalgement, Textgrad A4=8,5 pkt, radavstånd 9,8 pkt Textgrad A5=8 pkt, radavstånd 9,2 pkt.
 4. Listad information: Exempelvis Innehållsförteckning, lista med produkter. Helvetica Neue Roman, Skrivs versalgement, Textgrad A4=7 pkt, radavstånd 8 pkt Textgrad A5=6 pkt, radavstånd 7 pkt.

Typografigraderna för A4 och A5 är rekommendationer. Vid tillämpning av andra textgrader – utgå från det typografiska proportionella systemet, se sektionen om proportionellt typografiskt system nedan.

Proportionellt typografiskt system

Exempel

Till inlagor använder vi oss av vårt typografiska system som bygger på proportionerna 1,2x.

På följande sidor finns specifika storleksangivelser för A4 och A5-format, men för specialformat till exempel i A3 eller A6 används med fördel tabellen i exemplet.
Proportionellt typografiskt system

Inlaga - Textgrupper

Nedan specificeras typsnitt, skärning och typografigrad * för komponenter i inlaga, A4- och A5-format.

* Typografigraderna för A4 och A5 är rekommendationer. Vid tillämpning av andra textgrader – utgå från det typografiska proportionella systemet, se exemplet ovan.

Textgrupper

Inlaga - Textgrupper

 1. Sidhuvud (valfritt) - Helvetica Neue Roman, Versal, Spärras +50, A4: 7 pkt, A5: 6 pkt, Justering = Centrerad.
 2. Huvudrubrik - SCA Sans Bold, Versalgemen, A4 och A5: > 36 pkt, Radavstånd 100%, Justering = Centrerad.
 3. Ingress - Helvetica Neue Medium, Versalgemen A4: 18 pkt, A5: 14 pkt Radavstånd 115% Justering = Centrerad.
 4. Sidfot - Helvetica Neue Roman, Versal, Spärras +120, A4: 7 pkt, A5: 6 pkt, Justering = Centrerad.
 5. Brödtext - Helvetica Neue Roman, Versalgemen, A4: 8,5 pkt, A5: 8 pkt, Radavstånd 125%, Justering = Vänsterställd.
 6. Underrubrik - Helvetica Neue Medium, Versalgemen, A4: 12,2 pkt, A5: 11,5 pkt Radavstånd 100% Justering = Vänsterställd.
 7. Mellanrubrik - Helvetica Neue Bold, Versalgemen, Samma typografigrad som brödtext, Justering = Vänsterställd.
 8. Pagina - Helvetica Neue Medium, A4: 12,2 pkt, A5: 9 pkt, Justering = Centrerad.
 9. Bildtext - Helvetica Neue Roman, Versalgemen, A4: 7,1 pkt, A5: 6 pkt, Radavstånd 125%, Justering = Vänsterställd (alternativt centrerad).

Exempel på inlaga i A5-format

Exempel på inlaga i A5-format

 1. Rubrik - Helvetica Neue Medium, Versal, Spärras +50, A4: 18 pkt, A5: 14 pkt, Radavstånd 100%, Justering = Vänsterställd.
 2. Ingress - Helvetica Neue Medium, Versalgemen, A4: 18 pkt, A5: 14 pkt, Radavstånd 115%, Justering = Vänsterställd.
 3. Brödtext - Helvetica Neue Roman, Versalgemen, A4: 8,5 pkt pkt, A5: 8 pkt, Radavstånd 125%, Justering = Vänsterställd.
 4. Sidfot - Helvetica Neue Roman, Versal, Spärras +120, A4: 7 pkt, A5: 6 pkt, Justering = Centrerad.
 5. Mellanrubrik - Helvetica Neue Bold, Versalgemen, A4: 8,5 pkt, A5: 8 pkt, Justering = Vänsterställd.
 6. Underrubrik - Helvetica Neue Medium, Versalgemen, A4: 12,2 pkt, A5: 11,5 pkt, Justering = Vänsterställd.
 7. Pagina - Helvetica Neue Medium, A4: 12,2 pkt, A5: 9 pkt, Justering = Centrerad.
 8. Citat - Helvetica Neue Medium, Versalgemen, A4:14.7 pkt, A5: 13,8 pkt, Radavstånd 115%, Justering = Vänsterställd.
 9. Bildtext - Helvetica Neue Roman, Versalgemen, A4: 7,1 pkt, A5: 6 pkt, Radavstånd 125%, Justering = Vänsterställd (alternativt centrerad).

Färg

Nedan specificeras färger för samtliga komponenter för omslag.

Färgkombinationer framsidor

Färgkombinationer framsidor

Färgkombinationer framsidor

1a. G3, SCA Grön
Bakgrund: G3, SCA Grön
Rubrik: G5, Mörkgrön + T1, Ljust trä
Övrig information: G5, Mörkgrön
Logotyp: B1, SCA Blå
Sidfot: B1, SCA Blå
Budskapscirkel: B1, SCA Blå

1b. T1, Ljust trä
Bakgrund: T1, Ljust trä
Rubrik: G5, Mörkgrön + G3, SCA Grön
Övrig information: G5, Mörkgrön
Logotyp: B1, SCA Blå
Sidfot: B1, SCA Blå
Budskapscirkel: B1, SCA Blå

1c. Ljus bild 1
Bakgrund: Ljus bild
Rubrik: G5, Mörkgrön + G3, SCA Grön
Övrig information: G5, Mörkgrön
Logotyp: B1, SCA Blå
Sidfot: B1, SCA Blå

1d. Ljus bild 2
Bakgrund: Ljus bild
Rubrik: G5, Mörkgrön
Övrig information: G5, Mörkgrön
Logotyp: B1, SCA Blå
Sidfot: B1, SCA Blå

1e. Mörk bild
Bakgrund: Mörk bild
Rubrik: Vit
Övrig information: Vit
Logotyp: Vit
Sidfot: Vit

1f. G3, SCA Grön (ruta) + ljus bild
Ruta: G3, SCA Grön mot ljus bild
Rubrik: G5, Mörkgrön + T1, Ljust trä
Övrig information: G5, Mörkgrön
Logotyp: B1, SCA Blå
Sidfot: B1, SCA Blå

1g. T1, Ljust trä (ruta) + mörk bild
Ruta: T1, Ljust trä mot mörk bild
Rubrik: G5, Mörkgrön + G3, SCA Grön
Övrig information: Vit
Logotyp: Vit
Sidfot: Vit

Färgkombinationer baksidor

Färgkombinationer baksidor

Färgkombinationer baksidor

2a. G3, SCA Grön
Bakgrund: G3, SCA Grön
Baksidestext: G5, Mörkgrön
Webbadress: B1, SCA Blå
Sidfot: B1, SCA Blå

2b. T1, Ljust trä
Bakgrund: T1, Ljust trä
Baksidestext: G5, Mörkgrön
Webbadress: B1, SCA Blå
Sidfot: B1, SCA Blå

2c. Ljus bild
Bakgrund: Ljus bild
Webbadress: B1, SCA Blå
Sidfot: B1, SCA Blå

2d. Mörk bild
Bakgrund: Mörk bild
Webbadress: Vit
Sidfot: Vit