Sidor och faktablad

För att markera kapitelindelning i en broschyr används kapitelsidor. Highlightsidor för text används för att skapa pauser i inlagans innehåll.

Kapitelsidor

För att markera kapitelindelning i en broschyr används kapitelsidor. För kapitelsidor används utfallande färgplatta i antingen T1, Ljust trä eller G3, SCA Grön. Observera; för kapitelsidor väljs med fördel motsatt färgkombination från omslaget.Det vill säga om G3 används på omslaget så används T1 för inlagans kapitelsidor.

Det finns två färgställningar för kapitelsidor:

1. Utfallande färgplatta i T1, Ljust trä, med text i G3, SCA Grön. Se exempel nedan:

Kapitelsida i T1

2. Utfallande färgplatta i G3, SCA Grön, med text i T1, Ljust trä. Se exempel nedan:

Utfallande kapitelsida i G3

Observera: använd ej tvåfärgad rubrik för kapitelsidor. Om det förekommer flera kapitelsidor i samma publikation kan dessa antingen sättas i samma typografigrad om de har liknande omfång. Annars kan man jobba dynamiskt med typografigraden.

Highlightsidor

Highlightsidor för text

För att skapa pauser i inlagans innehåll kan highligtsidor användas. Här kan man lyfta fram exempelvis citat eller korta budskap.

Det finns tre färgställningar för highligtsidor för text:

1. Utfallande färgplatta i G3, SCA Grön med text i T1, Ljust trä. Använd inte denna färgställning om samma färg används för kapitelsidor. Se exempel nedan:

Highlightsidor för text

2. Utfallande färgplatta i T3, Bark med text i T1, Ljust trä. Se exempel nedan:

Highlightsidor för text

3. Utfallande färgplatta i G5, Mörkgrön med text i G3, SCA Grön. Se exempel nedan:

Highlightsidor för text

Observera: använd ej tvåfärgad rubrik för highlightsidor med text.

Highlightsidor för bild

För att lyfta fram bilder och skapa ytterligare dynamik i inlaga kan man använda en utfallande färgplatta som bakgrund för enstaka bildsidor/ bilduppslag.

Använd bakgrundsfärgerna T1, Ljust trä, eller G1, Ljusgrönt. Se exempel på highlightsidor för bilder nedan:

Highlightsidor för bild

Highlightsidor för bild

Faktablad

Faktablad följer samma grid, typografiska system och färgsystem som broschyrer och foldrar.

Tänk på att då faktablad saknar ett omslag så är det rubrikens jobb att tydligt signalera om innehållet.

Undantag - På faktablad används inte utfallande bilder. Utfallande färgplatta som bakgrund kan användas beroende på tryckmetod. Tänk på att vanliga kontorsskrivare normalt har en skrivarmarginal.

På faktablad placeras logotyp centrerat nertill på den plats där pagina normalt brukar ligga och linjeras med pagina som placeras till höger och webbadress som placeras till vänster. Sidfot placeras både till vänster och höger centrerade i marginalerna.

Logotyp och webbadress placeras endast på första sidan i tvåsidiga dokument.

Logotyp bredd: 15.4 mm

Faktablad - samtliga komponenter

1. Sidhuvud
2. Övrig information
3. Huvudrubrik
4. Ingress
5. Sidfot
6. Textspalt
7. Webbadress
8. Logotyp
9. Bild
10. Bildtext
11. Pagina

Faktablad - samtliga komponenter