Appliceringar

Nedan visas exempel på appliceringar för omslag och inlaga för A4- respektive A5-format och faktablad.

Nedan visas exempel på appliceringar för omslag och inlaga för A4- respektive A5-format och faktablad.

Omslag

A4

A4-omslag

A4 omslag

A4 omslag

A4 omslag

A4 omslag

A4 omslag

A5

A5 omslag

A5 omslag

A5 omslag

A5 omslag

A5 omslag

 

Inlaga

A4

A4 inlaga

A4 inlaga

A4 inlaga

A4 inlaga

A4 inlaga

A4 inlaga

 

A5

A4 inlaga

A4 inlaga

A4 inlaga

Faktablad

Exempel på faktablad

Sidan 1

Sidan 2

Faktablad