Annonsmallar - Layout

Det finns tre olika layoutversioner som används beroende på situation och behov.

Förklaring till de olika textgruppernas benämningar, till exempel FPM (First Priority Message) mfl. se sidan Textgrupper.

Samma riktlinjer gäller för utformning av annonser för tryck och för digitala enheter. Tänk dock på att anpassa textstorlek, färgkoder och budskap efter givet media och format.

Utfallande bild

Utfallande bild
Format 210 x 297 mm.

Utfallande bild
Format 210 x 148 mm.

Färgplatta

Färgplatta
Format 210 x 297 mm.

Utfallande bild SCA Universe

Format 210 x 148 mm.

Färgplatta och utfallande bild

Färgplatta och utfallande bild  Färgplatta och utfallande bild
50/50 bild och text. Format 148 x 210 mmCentrerad ruta på bild. Format 210 x 148 mm.

Utfallande bild

Rubriken är placerad mitt på formatet. Bilden är underordnad men viktig då den tillför känsla och förstärker budskapet.

Text med utfallande bild

Text med utfallande bild

Stående format 210 x 297 mm.

Panoramaformat

Panoramaformat 980 x 240 px.

Text med utfallande bild, liggande format
Liggande format 210 x 148 mm.

I vissa fall kan layouten behöva anpassas utifrån bildmotivet. Rubrik, och i vissa fall ingress och rubrik, kan flyttas upp eller ned eller till vänster (panorama) beroende på var fokus i motivet ligger.

Stående format
Stående format 210 x 297 mm.

Stående format
Stående format 210 x 297 mm.

Liggande format
Liggande format 210 x 148 mm.

Panoramaformat

Panoramaformat 980 x 240 px.

Färgplatta

Layoutversion med färgplatta ger god läsbarhet och lämpar sig därför väl för annonser med mycket text.

Stående format kan innehålla mer text men i de liggande formaten finns det av utrymmesskäl plats för mindre text. Det kan därför vara nödvändigt att begränsa textmängd och antal informationsnivåer i liggande format.

Denna layoutversion kan kombineras med frilagda objekt ur SCA Universe. Se sidan Frilagda objekt.

Text med färgplatta som bakgrund

Text med färgplatta som bakgrund
Stående format 210 x 297 mm.

Text med färgplatta som bakgrund
Liggande format 210 x 148 mm.

Panoramaformat

Panoramaformat 980 x 240 px.

Panoramaformat

Panoramaformat 980 x 140 px.

Färgplatta och utfallande bild

Att dela in bildytan i 50/50 färgplatta/utfallande bild kan med fördel användas då man har en bild med mycket detaljer eller där det är svårt att hitta en plats för texten på bilden utan att täcka väsentliga delar i motivet.

Bildytan delas in 50/50 vertikalt (stående) eller horisontellt (liggande). Logotypen placeras alltid i bildytan.

Färgplattan kan också placeras som en ruta som läggs centrerad på bild, då blir bilden sekundär och motivet får en bakgrundskaraktär.

Notera! Centrerad färgplatta appliceras inte på annonser i panoramaformat.

Text på färgplatta och utfallande bild

Text på färgplatta och utfallande bild
Stående format 148 x 210 mm.

Text på färgplatta och utfallande bild
Stående format 210 x 297 mm.

Liggande format 210 x 148 mm.
Liggande format 210 x 148 mm.

Liggande format 210 x 148 mm.
Liggande format 210 x 148 mm

Panoramaformat
Panoramaformat 980 x 240 px.

Panoramaformat
Panoramaformat 980 x 140 px.

Don'ts

Rubrik

Dålig kontrast

Färgkombinationer

Friyta

Panoramaformat

Frilagda objekt