Grafiska element

Splash och SCA Universe.

Splash

När något behöver lyftas fram extra tydligt, exempelvis ett Call To Action, CTA – kan man använda en splash.

Tänk på att hålla budskapet i splashen kortfattat. Undvik att använda utropstecken i splashens budskap.

I första hand rekommenderas splash i B1. SCA Blå med text T1. Ljust trä. Vid behov av bättre kontrast till exempel mot mörk bild, kan även G3. SCA Grön med text i T1. Ljust trä användas.

Cirkulär splash placeras med liknande luft runt om till kringliggande element samt i övre delen av annonsen.

Rektangulär splash kan användas när man har behov av att berätta om något specifikt i bild. Placering och riktning förhåller sig till bildmotivet.

Notera! Rektangulär splash kan peka i önskad riktning.

Rektangulär splash kan peka i önskad riktning

Färgkombinationer

Splash - Färgkombinationer
Splash i B1. SCA Blå med text T1. Ljust trä

Splash - Färgkombinationer
Vid behov av kontrast mot bakgrund; splash i G3. SCA Grön med text i T1. Ljust trä

Splash - Färgkombinationer

Splash - Färg- och formkombinationer

Friyta och textgrad

För att säkerställa att text inte kommer för nära splashens kant används en friyta. Friytan är den mängd ”luft” som omger texten och mäts med hjälp av ”x”, x = gemena bokstavhöjden.

Använd samma textgrad som i exempelvis annonsens ingress. För splash används Helvetica Neue Medium.

Friyta för splash

Friyta för splash  Friyta för splash

 

Friyta för splash  Friyta för splash

Friytan för såväl rund som rektangulär splash är 2x från kanterna.

Frilagda objekt – SCA Universe

I SCAs verktygslåda finns frilagda objekt ur SCA Universe. Dessa kan placeras på G3. SCA Grön eller T1. Ljust trä.

Objekten kan placeras bakom eller framför textgrupperna. När de ligger framför placeras de så att de överlappar delar av texten företrädelsevis FPM.

Storleksförhållanden
Tänk på att förhålla dig till de verkliga objektens skala, trissan placeras exempelvis större, utfallande och plantan förhållandevis liten till annonsens format.

Exempel på frilagda objekt

Exempel på frilagda objekt
Stående format 210 x 297 mm.

Exempel på frilagda objekt

Liggande format 320 x 250 px.


Exempel på stillbilder

Stillbilder – SCA Universe

I SCAs verktygslåda finns stillbilder ur SCA Universe. Dessa används på samma sätt som övriga bilder.

Exempel på stillbilder

Exempel på stillbilder

Liggande format 113 x 88 mm.

Exempel på stillbilder
Stående format 210 x 297 mm.