Video

En videoruta kan förekomma i två olika sammanhang; i en sidas huvudbild och i mediablock.

Videofilmer uppmuntras att användas på webbplatsens sidor men det ska harmoniera med övrigt innehåll på aktuell sida, dvs det får inte bli för mycket videoelement på sidan. Ska flertalet videofilmer publiceras på en och samma sida rekommenderas det att använda en videokarusell för att samla allt videoinnehåll.

För användning av videoelement ska de först laddas upp i tjänsten ImageVault och sedan publiceras på webbplatsen. Detta innebär att videofilmer som är beroende av länkar från videotjänster såsom Youtube och Vimeo bör undvikas. 

Videorutors utseende

Video i huvudbild

En video kan placeras i ytan för huvudbilden på aktuell sida. Videofilmer i dessa ytor bör anpassas till proportionen 2:1 då det är denna storlek som används för presentation.

Om videon är satt till autoplay ska det finnas en knapp som användaren kan slå på ljudet med. Denna knapp placeras i det nedre högra hörnet av videon. Knappen har två utföranden, ett för när volymen kan slås på och ett för när volymen kan slås av.

För att spela upp en video används en specifik knapp. Knappen är formad som en klassisk "play-knapp" och har en centrerad placering i videorutan. Då knappen klickats aktiveras en animation där videon gradvis växer fram i videorutan tills dess att rutan är fylld med videon (se illustration nedan). Då animering spelats färdigt börjar aktuell video att visas. För att stänga ned en video som spelar används en ikon föreställandes ett kryss. Kryssikonen är placerad i videorutans övre högra hörn.