Landningssida/Innehållssida

Landningssidorna är två, primär och sekundär.

Landningssida

Landningssidans roll är att samla relevant och kortfattad information om några valda områden som sedan länkar vidare till ytterligare information.

Landningssidor är uppbyggda med många bilder, starka koncisa rubriker och kortfattade brödtexter för att kunna ge en snabb överblick till några av de viktigaste undersidorna. Landningssidor byggs upp av block och text för att skapa en informativ och klickvänlig funktionalitet. Om en landningssida har ett fåtal eller inga underliggande innehållssidor kan denna självfallet designas mer som en innehållssida.

Landningssidor används för att presentera samtliga produktområden inom SCA. 

Innehållssida

Innehållssidors roll är att servera ett djupare innehåll med längre fördjupande texter på ett harmoniskt sätt för att ge en bra läsbarhetsupplevelse.

Innehållssidor är till största delen uppbyggda med texteditorn. Om något textstycke bör särskiljas eller sticka ut är det möjligt att använda ett fåtal väl valda block för att bryta upp textspalten. Riktmärke för blockanvändning på innehållssida är noll till två block beroende på om sidan har liten eller stor textmängd.