Block

Block är nästan alltid ingångar till andra sidor med djupare information. Försök hålla nere mängden text till två eller tre rader. Texterna i blocken ska ses som ett litet smakprov på vad som kommer att visas när användaren väl väljer att klicka sig vidare.

Blocken har tre olika storlekar, 1440x720, 1440x480 och 1440x360. Var inte rädd att använda de två större blocken som ger mer luft och rymd till typografin.

Blockets uppbyggnad

Blockens typografi består av kategori, rubrik och brödtext. 

Helbreddsblocken fungerar som separata moduler. Ett block ska alltså inte kunna fungera som en rubrik åt en nedanliggande block likt exemplet nedan.

Försök bygg om innehållet så att vi inte har block som endast är rubriker åt andra block.

Tips för blockets innehåll

Här ser vi tre olika typer av exempel där vi använder oss av för långa texter i block.

Brödtext: Försök hålla ner mängden brödtext, speciellt i block som är ingångar till andra sidor. Ett riktmärke är 2-3 rader brödtext.

Citat: Ska kunna vara längre men tänk även här på att hålla nere textmängden.

Länkar: Försök hålla ner antalet länkar, när det överstiger 2-3 länkar blir det oftast rörigt för besökaren.

Försök generellt att hålla nere textmängden i block.