Appar och affärssystem

System går att anpassa efter SCAs visuella identitet i olika grad. Anpassningar kan till exempel gälla sidhuvud, sidfot, bakgrundsfärger, typsnitt, färgval, bilder och hänvisningar. Kontakta Koncernkommunikation för rådgivning.

Rutin: Utse ansvariga, vem ansvarar för vad? Vid befintliga program/applikationer och vid införande av nya.

Nivå: Vad:
Alltid SCA-logotyp, fyrfärg liggande, storlek, bakgrundfärg N1
Om möjligt utan större kostnad Anpassa typsnitt och färger
Utgå från ikoner och illustrationer
Hänvisningar (länkar)
Bakgrundsfärg prio 1 (externt) Ljusgrå bakgrundsfärg (N1) + liggande fyrfärgslogotyp
Bakgrundsfärg prio 1 (internt) Mörkgrön bakgrundsfärg (G5) + vit text

Exempel

Placering av logotyp