Isometriska illustrationer

SCA:s huvudillustrationsstil är den isometriska, vilken bygger på en förenkling av former utan att tappa känslan för djup. Den används främst till att beskriva ett processflöde eller för att få en överblicksbild av till exempel ett fabriksområde. De kan även användas som självstående objekt utan egen kontext.

Uppbyggnad

När vi skapar illustrationer så strävar vi efter geometrisk enkelhet med utgångspunkt från de två grundformerna: cirkeln och kvadraten. Vi undviker att välja för komplexa motiv eller att bli för visuellt detaljrika. Illustrationerna ska endast innehålla den allra nödvändigaste informationen för att kommunicera vad illustrationen föreställer.

Exemplet visar i tre steg hur de två grundformerna, cirkeln och kvadraten, bildar en färdig tredimensionell illustration.

  1. Geometrisk grund
  2. Geometrisk uppbyggnad
  3. Geometrisk tillämpning

Exemplet visar i tre steg hur de två grundformerna, cirkeln och kvadraten, bildar en färdig tredimensionell illustration.  Exemplen inkluderar geometrisk grund, geometrisk uppbyggnad och geometrisk tillämpning.

Grid

Våra illustrationer är uppbyggda efter en grid med isometriskt perspektiv. Griden är ett verktyg som används för att skapa ett sammanhängande visuellt uttryck.

Griden gör att enskilda element kan paras ihop och bilda större visuellt sammanhängande, komplexa illustrationer med samma proportioner och perspektiv.

Grid med isometriskt perspektiv

Färger

Det finns ett spektra av tints utifrån varje primärfärg för att färgsätta våra illustrationer.

1. Primärfärger

G3 är vår huvudfärg för illustrationerna. G5 och T3 används för att särskilja enstaka objekt eller detaljer.

2. Accentfärg

B1 - SCA Blå används endast till att lyfta ut specifika objekt.

3. Neutralfärg

Grå används som neutral färgskala och används till objekt som inte ska ta så mycket uppmärksamhet.

4. Gul

Två gula färger finns tillhanda för fönster och detaljer.

Färgmatris

Längre ner på sidan kan du ladda hem färgmatrisen för att kunna se den i större format. 

Bakgrundsfärger

T1. Mark

Används för bakgrundsytor som är mark.

G1. Grön mark

Används för bakgrundsytor som är bevuxen.

N1. Vatten

Används för bakgrundsytor som är vatten.

Bakgrundsfärger

Specialfärger

Ibland behöver objekt ha en specifik färg för att förtydliga vad de föreställer. Dessa färger ska vara i det mättade spektrat för att harmonisera med SCAs färgpalett.

Specialfärger

Infärgning

G3. SCA Grön Infärgning

Vi har skapat en matris med siffror på som refererar till färgskalans numrering. -9 till 4 är skalan för G3. SCA Grön. Y1 och Y2 används till fönster och yttre detaljer. Grå -9 använder vi för skuggor med multiply-effekt.

G3. SCA Grön Infärgning

G5. Mörkgrön

Vi har skapat en matris med siffror som refererar till färgskalans numrering. -9 till 2 är skalan för SCA Mörkgrön – G5. Y1 och Y2 används till fönster och yttre detaljer. Grå -9 används för skuggor med multiply-effekt.

G5. Mörkgrön infärgning

T3. Bark

Vi har skapat en matris med siffror som refererar till färgskalans numrering. -9 till 4 är skalan för Bark – T3. Y1 och Y2 används till fönster och yttre detaljer. Grå -9 används för skuggor med multiply-effekt.

T3. Bark infärgning

B1. SCA Blå

Vi har skapat en matris med siffror som refererar till färgskalans numrering. -9 till 3 är skalan för SCA Blå – B1. Y1 och Y2 används till fönster och yttre detaljer. Grå -9 används för skuggor med multiplyeffekt.

B1. SCA Blå infärgning

Svart

Infärgning Vi har skapat en matris med siffror som refererar till färgskalans numrering. -9 till 0 är skalan för svart. Här används inte Y1 och Y2 till fönster och yttre detaljer. Grå -9 används för skuggor med multiplyeffekt.

Svart infärgning

Primär infärgning

Denna färgsättning används när alla objekt i bilden ska ge en ett samlat intryck/berättande där inget objekt är viktigare eller mer särskiljande än något annat.

Primär infärgning

Infärgning med accent

Här färgas ett objekt in i SCA Blå – B1 för att skilja ut det från övriga byggnader.

Infärgning med accent

Infärgning med alla färger

Här har vi differentierat objekten med 5 olika färgsättningar G3, G5 och T3 från den primära färgskalan samt svart för de neutrala objekten och B1 som ett accentuerat objekt.

Infärgning med alla färger

Geografiska och instruktiva illustrationer

Det finns tre typer av användningsområden för det isometriska illustrationsmanéret.

Geografiska illustrationer

Illustrationer satta i en geografisk kontext, där den geografiska placeringen är av vikt.

Geografiska illustrationer

Instruktiva illustrationer

Illustrationer som saknar geografisk betydelse där där t.ex. ett flöde behöver förenklas och förklaras. Här kombinerar vi basikoner och pilar med illustrationsmanéret för att styrka det vi vill förklara.

Instruktiva illustrationer

Enskilda illustrationer

Enskilda illustrationer som saknar kontext och består av ett, eller ett fåtal objekt. De kan till exempel representera ett affärsområde.

Enskilda illustrationer

Exempel på skärm

Exempel på geografiska ilustrationer i en Power Point:

Exempel på geografiska ilustrationer i en Power Point

Exempel på Geografiska illustrationer på ett uppslag:

Exempel på Instruktiva illustrationer i en Power Point

Exempel på Instruktiva illustrationer i en Power Point:

Exempel på Instruktiva illustrationer på ett uppslag

Exempel på Instruktiva illustrationer på ett uppslag:

Animation/Rörelse

Våra isometriska illustrationer fungerar väl att animeras i digitala miljöer. Vi försöker så gott vi kan animera efter en cirkulär rörelserotation.

1. Rotation

Här roterar byggnaden för att visa hur den ser ut från alla vinklar.

Rotation

2. Rotation till transformation

Här blir själva rotationen övergångsrörelsen där transformationen äger rum från steg 1 till 2 och 2 till 3.

Rotation till transformation

3. Rotation vid skalförändring

Här blir själva rotationen kraften som får byggnaderna att växa i skala.

Rotation vid skalförändring

4. Rotation till skuggrörelse

Här roterar vi ljuskällan vilket ger en subtil animation som lämpar sig väl för att aktivera vissa ytor i digitala miljöer, t.ex. vid skroll eller hover.

Rotation till skuggrörelse