Exempel på en illustration av flora och fauna.

Flora och fauna

Våra Flora och Fauna-illustrationer har en realistisk stil där vi avbildar verkligheten med en hög detaljrikedom. I denna stil illustrerar vi djur, växter, skog och mark. Dessa illustrationer fungerar väl att kombinera med det isometriska illustrationsmanéret.

Realism

Illustrationsmanéret Flora och Fauna avbildar skog och djurliv med hög detaljrikedom på ett verklighetstroget sätt.

1. Flora

Träd och växter avbildas noggrant med dess naturliga proportioner, färg och skala.

Träd

2. Fauna

Under rubriken Fauna ryms illustrerade djur med hög detaljrikedom.

3. Detalj

Illustrationerna som tas fram ska även i detalj bibehålla naturliga proportioner, färg och skala.

4. Miljö

Landskap och överblickar återges så naturtroget som möjligt.

Landskap

Färgvärld

Illustrationsmanéret Flora och fauna eftersträvar att avbilda på ett så verklighetstroget sätt som möjligt. Tekniken bilderna är framställda i gör färgerna något mer dämpade och pastelliga.

1. Färgskala

Trädet avbildas noggrant i dess naturliga färgskala.

Trädet avbildas noggrant i dess naturliga färgskala

Exempel på illustration som innehåller både Flora och Fauna och vår isometriska illustrationsstil:

Exempel på illustration

Exempel på illustration