SCAs Christian Kugge får Sundbladsfondens pris på 700 000 kr

  • Pressmeddelande

Christian Kugge vid SCA R&D Centre får Kompetensutvecklingspriset 2021 av Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond. Han tilldelas priset för ambitionen att effektivisera processen för att förädla lignin från skogen till högvärdiga kemikalier.

Priset innebär bland annat att Christian Kugge kommer att kunna hämta hem världsledande kunskap i ett forskarutbyte med Australien.

Motiveringen till priset lyder: ”Genom att kombinera grundläggande katalys med tillämpad forskning i samarbete med forskare i världsklass skapar Christian Kugge nya möjligheter för omvandling av den skogsindustriella restströmmen lignin. Därmed ökar ligninets potential som råvarukälla för nya material och biodrivmedel.”

Prissumman består av 700 000 kr och delas ut av Kung Carl XVI Gustaf vid en digital ceremoni den 20 april. Prissumman ska användas för kunskapsutbyten om nya process- eller produktmöjligheter inom svensk skogsindustri både internationellt och i Sverige. För SCA har Kugges insikter och kunskaper betydelse inte minst inom ramen för planerna att bygga ett nytt bioraffinaderi i anslutning till massafabriken i Östrand i Timrå kommun.

I det här utvecklingsarbetet är restprodukten svartlut en grundläggande faktor. Svartlut innehåller lignin som idag främst förbränns till energi. I Christians forskning är målet att ta ut en del av ligninet och omvandla det till en högvärdig råvara för drivmedel till bilar och flygplan och därigenom minska behovet av fossila bränslen.

Christian Kugge kommer att använda en del av prispengarna för att finansiera ett utbyte med the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) i Australien. På RMIT har professorerna Karen Wilson och Adam Lee nyligen publicerat en genombrottsartikel inom området kaskadkatalys som är ett viktigt steg i förädlingskedjan. På grund av pandemin är siktet inställt på att göra utbytet med Australien under våren 2022.

– Att få jobba med de som är bäst på det här är naturligtvis väldigt drivande! Kombinationen av tillämpad forskning som vi på SCA står för med den fundamentala forskningen hos RMIT är viktig att få till för att möjliggöra starka forskningsresultat. Jag ser fram emot att få tillgång till en avancerad utrustningspark och att kunna bygga ytterligare nätverk mellan forskare i Australien och Sverige, säger Christian Kugge.

Australien är inte en ny bekantskap för Christian Kugge. Han har själv bott och verkat som forskare i Canberra och Melbourne innan han återvände till Sverige och SCA i Sundsvall. En bonus är att RMIT även sponsrar traineeutbyte och det ska förhoppningsvis leda vidare till ett utökat samarbete mellan SCA och forskningen i Australien.

Förutom det internationella utbytet är en del av prissumman också tänkt att användas till att bygga upp ett nätverk i Sverige. Det ska främja de svenska skogsindustriernas strävan att utveckla forskningsområdet med fossilfri energi från skogsråvara. Forskningsverksamma vid fler svenska universitet kommer att ingå här.

 

Om Gunnar Sundblads Forskningsfond

Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfonds årliga Kompetensutvecklingspris har delats ut sedan 2007. Målet är att främja utvecklingen av svensk massa- och pappersindustris omvandling mot förbättrade och nya produkter och tjänster. Läs mer på www.sundbladsfonden.se. Fondens styrelse utses av Skogsindustrierna.

För mer information kontakta: Christian Kugge, Forskningsspecialist, SCA R&D Centre, tfn: 070-377 30 75, e-post: christian.kugge@sca.com