SCA stänger den sista tryckpappersmaskinen

  • Pressmeddelande

Torsdagen den 25 februari, klockan 07.07, stängde SCA pappersmaskinen LWC4 på Ortvikens pappersbruk. Därmed är SCAs samlade tillverkning av tryckpapper avslutad för gott.

Tryckpappersproduktionen på Ortviken startade 1958 med produktion av tidningspapper. Ortviken har därefter växt som producent av först tidningspapper och därpå bestruket tryckpapper för tidskrifter och reklamtryck.

Som mest producerade Ortviken ungefär 800 000 ton per år och var därmed en av världens största anläggningar för tryckpapperstillverkning.

På Ortviken investerar nu SCA 1,45 miljarder kronor i produktion av kemiskt förbehandlad termomekanisk massa, CTMP. Samtidigt bygger företaget Renewcell där en anläggning för återvinning av textilfiber.

För ytterligare information, kontakta:
Björn Lyngfelt, kommunikationschef, tel 070-626 82 23