SCAs valberedning föreslår oförändrade styrelsearvoden

  • Pressmeddelande

Till följd av effekterna av coronapandemin har SCAs valberedning beslutat dra tillbaka förslaget om höjda styrelsearvoden.

Till följd av situationen med coronapandemin har SCAs valberedning beslutat att dra tillbaka förslaget om att SCAs årsstämma den 31 mars 2020 godkänner en höjning av styrelsearvodena (punkt 11 på dagordningen). I stället föreslår valberedningen oförändrade styrelsearvoden jämfört med år 2019.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman är oförändrade.
 

För ytterligare information, kontakta:


Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, tel. +46 70 626 82 23
Jan Svedjebrant, styrelsens sekreterare, tel +46 60 19 31 23
Karl Åberg, valberedningens ordförande, tel +46 70 605 52 62


  
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. Skogsbolaget SCA hade 2019 ca 4 000 anställda och en försäljning på 19,6 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com