SCAs julklappar går till Cancerforskningsfonden, BRIS och Läkare utan gränser

  • Pressmeddelande

SCAs julhälsning till företagets medarbetare för 2019 var en donation på 1,5 miljoner kronor till tre mottagare. Cancerforskningsfonden i Norrland fick det största beloppet.

Hur beloppen skulle fördelas mellan de tre mottagarna avgjordes av SCAs medarbetare, som kunde rösta på de tre alternativen på företagets intranät. Resultatet blev att Cancerforskningsfonden i Norrland får 875 000 kronor, BRIS får 346 000 kronor och Läkare utan gränser  får 278 000 kronor.

Pengarna överförs till de tre organisationerna med en varm hälsning om ett gott nytt 2020 från SCAs medarbetare.

För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, tel. 060 19 34 98
 

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com