SCA höjer priset på kraftliner med €50 per ton

  • Pressmeddelande

SCA höjer priset på kraftliner med €50 per ton. Det nya priset gäller för leveranser från 1 mars 2020.

- Vi ser stark efterfrågan och låga lager i Europa som motiv för prishöjningen, säger Mikael Frölander, marknads- och försäljningsdirektör Kraftliner.
 

 
För ytterligare information, kontakta:


Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, tel. 060 19 34 98
Mikael Frölander, Marknads- och försäljningsdirektör Kraftliner tel. 090 15 40 19
Andreas Ewertz, Chef Investor Relations, tel. 060 19 31 97Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och  effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2019 ca 4 000 anställda och en försäljning på 19,6 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com