SCA höjer priset på kraftliner med €50 per ton

  • Pressmeddelande

SCA höjer priset på brun kraftliner med €50 per ton. Det nya priset gäller leveranser från den 1 november 2020.

  -  Vi upplever en robust marknad med ökande efterfrågan och vi har starka orderböcker, säger Mikael Frölander, marknads och försäljningsdirektör Containerboard.

 

För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, tel. 070 626 82 23
Mikael Frölander, marknads- och försäljningsdirektör Containerboard,
tel. 070 616 81 10
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2019 ca 4 000 anställda och en försäljning på 19,6 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com