SCA höjer massapriset med $40

  • Pressmeddelande

SCA höjer priset på blekt barrsulfatmassa (NBSK) med $40 i Europa från $820 till $860. Det nya priset gäller från 1 februari 2020.

  • Vi ser begränsningar i utbudet av massa, samtidigt som efterfrågan är starkare, säger Henning Ellström, marknads- och försäljningsdirektör Massa.

För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, tel. 060 19 34 98
Henning Ellström, tel. 060 16 42 24
Andreas Ewertz, Chef Investor Relations, tel. 060 19 31 97