SCA fastställer koncernens hållbarhetsmål

  • Pressmeddelande

Hållbarhet är integrerat i varje del av SCAs verksamhet. För att göra långsiktiga prioriteringar och säkerställa hållbar utveckling har SCA fastställt koncernmål som ska nås till år 2030.

- Vi vill lägga fast långsiktiga mål som utmanar oss och styr våra prioriteringar, säger vd Ulf Larsson. Inte minst vill vi öka vårt bidrag när det gäller att motverka negativa klimatförändringar.

SCA arbetar för att öka sitt bidrag till en fossilfri värld och har etablerat ett långsiktigt koncernmål att öka bolagets klimatnytta från 10 till 15 miljoner ton CO2 per år till 2030.

Sammantaget är SCAs klimateffekt positiv och betydande, och motsvarar utsläppen från alla personbilar i Sverige. Ambitionen är nu att den ska bli ännu större.

- Vi arbetar för en positiv klimateffekt i alla delar av vår värdekedja, säger Ulf Larsson. Vi sköter våra skogar för att de ska växa bra och vi investerar i mer skog. Vi arbetar aktivt för att reducera utsläppen av fossil koldioxid i alla delar av vår verksamhet. Och vi ökar produktionen av produkter baserade på förnybar råvara och med ett litet kolspår.

Övriga koncernmål innefattar bland annat kontroll av att all virkesråvara kommer från ansvarsfullt skötta skogar, att resursanvändningen är så god som möjligt och att bolaget ska vara en hälsosam och olycksfri arbetsplats.

SCA genomför den 3 december en digital kapitalmarknadsdag, vid vilken företagets strategier för lönsam tillväxt och hållbarhet presenteras utförligare. För mer information, se www.sca.com.

För ytterligare information, kontakta:
Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, tel 070-626 82 23
Toby Lawton, ekonomi- och finansdirektör, tel 070-242 29 47