Ortvikens pappersbruk inleder förhandling om korttidspermittering

  • Pressmeddelande

Coronapandemin har skapat en stor osäkerhet på tryckpappersmarknaden. Resultatet kan bli att Ortvikens pappersbruk behöver göra temporära stopp och har därmed inlett förhandlingar om möjlig korttidspermittering av personal.

Coronapandemin har lett till en stor osäkerhet om efterfrågan på tryckpapper, som kan leda till marknadsrelaterade temporära stopp under våren och sommaren.

SCA har inlett förhandlingar om korttidspermittering av personal för att ha möjligheten att kunna genomföra temporära stopp, om detta skulle bli nödvändigt. Dessa stopp under korta perioder kan bli aktuella under våren och sommaren.

På Ortvikens pappersbruk arbetar ca 650 anställda. Ortviken tillverkar bestruket och obestruket tryckpapper för tidskrifter, kataloger och reklamtryck. Den totala produktionskapaciteten uppgår till 775 000 ton per år.
 

För ytterligare information, kontakta:
Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, tel +46 70 626 82 23Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. Skogsbolaget SCA hade 2019 ca 4 000 anställda och en försäljning på 19,6 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com