Inbjudan till SCAs presskonferens för Q3 2020 30 oktober kl.10.00

  • Pressmeddelande

Presskonferensen, som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det tredje kvartalet 2020, kan också följas via webbsändning eller telefon.

Delårsrapporten publiceras den 30 oktober 2020, omkring kl. 8.00, och följs av en presskonferens kl. 10.00. Presskonferensen äger rum i Kreugersalen, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

Vid presskonferensen kommer vd och koncernchef Ulf Larsson och finans- och ekonomidirektör Toby Lawton att presentera och svara på frågor om rapporten.

Presskonferens:
Datum och tid: Fredag 30 oktober 2020 kl. 10.00
Plats: Kreugersalen, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige:

+46 (0) 8 5069 2180
Storbritannien: +44 (0) 2071 928000
USA:  +1 631 510 7495
 

Ring in i god tid innan konferensen börjar. Uppge ”SCA” eller konferens id 1789554.

För ytterligare information, kontakta:
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, tel. 070 626 82 23
Josefine Bonnevier, Chef Investor Relations, tel. 073 525 99 06
 
 

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2019 ca 4 000 anställda och en försäljning på 19,6 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com