Inbjudan till SCAs presskonferens för Q1 2020 24 april kl.10.00

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Presskonferensen, som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det första kvartalet 2020, kan följas via webbsändning eller telefon.

Delårsrapporten publiceras den 24 april 2020, omkring kl 8.00, och följs av en webbsänd presskonferens kl 10.00. Vid presskonferensen kommer vd och koncernchef Ulf Larsson och finans- och ekonomidirektör Toby Lawton att presentera och svara på frågor om rapporten.

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige:     +46 (0) 8 5069 2180
Storbritannien:     +44 (0) 2071 928000
USA:     +1 631 510 7495

   
Ring in i god tid innan konferensen börjar. Uppge ”SCA” eller konferens id 6461139.
  
För ytterligare information, kontakta:
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, tel. 070 626 82 23
Andreas Ewertz, Chef Investor Relations, tel. 072 211 57 97

   
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2019 ca 4 000 anställda och en försäljning på 19,6 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
Skepparplatsen 1
851 88 Sundsvall
Tel: 060-19 30 00
www.sca.com