Charlotte Kalla och SCA tar nytt initiativ för att stärka barn och ungas kontakt med naturen

  • Pressmeddelande

Charlotte Kalla och SCA lanserar nu tre filmer med tips kopplat till träning, skog och natur. Filmerna är en del av initiativet Kalla Champs och syftar till att uppmuntra framförallt barn och unga att stärka sin relation till naturen. 

Forskning visar att barn och unga i större utsträckning tappar kontakten med naturen, och vi tror att det kan ha en negativ påverkan både på det psykiska och fysiska välmåendet. Som ett initiativ till att främja barn och ungas relation till naturen var det i maj tänkt att Kalla Champs skulle gått av stapeln. En tävling för idrottslag i åldrarna 10-13 år med fokus på rörelse, lek och laganda – och med skogen som spelplan. Tävlingen har blivit framflyttad till hösten på grund av osäkerhet kring pandemins utveckling.

Charlotte och SCA vill dock göra en insats även under rådande läge och lanserar därför tre filmer med tips för att inspirera fler att komma ut i naturen.

- Jag vill använda min plattform för att visa skogens positiva påverkan på oss människor. Det behövs inte mycket utan i grunden handlar det om att stärka ungas kontakt med naturen. Min förhoppning är att det inte bara kommer leda till att fler mår bättre. Bland annat visar flera studier att barn som vistas ofta i naturen tenderar att bli mer miljömedvetna i framtiden, säger Charlotte Kalla

För SCA är ansvaret för samhälle och människan viktigt och Kalla Champs är ett sätt att tillsammans med Charlotte Kalla lyfta frågan om barn och ungas välmående.

 - För oss är det viktigt att alltid använda skogen på ett så bra sätt som möjligt. Det här är ett sätt för oss att inspirera människor till att komma ut i skog och natur. Vi hoppas att detta initiativ både har effekt på människors hälsa men också att fler barn blir nyfikna på skogsbruk och hållbarhet, säger Camilla Nilzén, kommunikationschef, SCA.
 

Filmerna syftar till att inspirera fler att upptäcka naturen som en plats för både träning, återhämtning och välmående. Bland annat ger Charlotte enkla tips för de som känner sig osäkra på att träna på gym och istället vill träna utomhus under coronatider.

Filmerna går att se på kallachamps.se

Om Kalla Champs
Kalla Champs har skogen som spelplan. Här är det framförallt samarbetet som prisas. Idrottslag från hela landet i åldern 10–13 år har ansökt om att delta genom att skicka in sina bästa träningstips från skogen till tävlingen. Fyra bidrag väljs sedan ut och är med i sluttävlingen ”Kalla Champs” i Sundsvall under hösten 2020. Där kommer de möta utmaningar i skogen och vinnaren får 30 000 kr till lagkassan.

Kontakt SCA                                                                                                                                                                                    
Camilla Nilzén, kommunikationschef SCA                                                                                                              
camilla.nilzen@sca.com                                                                                                                                                          
+46 60 19 33 39        

Kontakt Charlotte  
Torbjörn Nordvall, pressansvarig                  
torbjorn.nordvall61@gmail.com       
+47 90 71 54 22