SCA säljer logistikterminal i Rotterdam

  • Pressmeddelande

SCA avser att sälja sitt dotterbolag SCA Logistics (Rotterdam) B.V. till det holländska företaget Matrans Holdings B.V. Transaktionen beräknas reducera SCAs nettolåneskuld med ca 575 M SEK, inklusive försäljningspris och effekten av den finansiella leasing som ingår i försäljningen. Avyttringen beräknas reducera SCAs EBITDA med ca 30 M SEK per år.

SCA Logistics (Rotterdam) B.V.s verksamhet omfattar hamnterminal, stuveri, spedition och skeppningsservice. Företaget hyr idag kaj och terminalytor av Port of Rotterdam och äger lager, kontor, kranar och fordon på de förhyrda ytorna.

Matrans Holdings B.V. bedriver logistikverksamhet i intilliggande terminaler. I överenskommelsen ingår att Matrans Holdings B.V. ska fortsätta tillhandahålla logistiktjänster för SCA. SCA Logistics kommer att fortsätta upprätthålla effektiva och regelbundna sjötransporter av bulk-, roro- och containergods via terminalen i Rotterdam. Verksamheten där kommer med Matrans som ny ägare, att drivas vidare med samma ledning och medarbetare som tidigare.

- Sedan 1967 har SCA drivit egen logistikverksamhet och Rotterdam är en av de viktigaste hamnarna för SCAs produkter, säger Magnus Svensson, inköps- och logistikdirektör. Genom överlåtelsen av terminalen till Matrans Holding kommer vi att kunna upprätthålla nuvarande höga logistikservice.

SCA Logistics (Rotterdam) B.V. har ca 80 anställda. Försäljningen är villkorad av sedvanlig konsultation med terminalens arbetstagare, samt godkännande av Rotterdams hamn.

För ytterligare information, kontakta:
Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, +46 60 19 34 98
Magnus Svensson, inköps- och logistikdirektör, +46 60 19 35 41

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com