Så stort är skogsnäringens bidrag i klimatarbetet

  • Pressmeddelande

Vid ett seminarium i Stockholm den 25 februari, redovisar SCA för första gången siffror på de totala klimateffekterna av företagets verksamhet.

- Såväl våra växande skogar, som våra produkter ger viktiga bidrag i arbetet med att motverka klimatförändringar, säger Ulf Larsson, vd och koncernchef på SCA, som medverkar vid seminariet.

I seminariet medverkar också Lena Ek, ordförande i Södra, och Johan Kuylenstierna, adjungerad professor vid Stockholms universitet.

Program och anmälan framgår av bifogad inbjudan.

 
För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, tel. 060 19 34 98

  
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com