Valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman 2018 i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Valberedningen i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA har beslutat att föreslå omval av styrelseledamöterna Charlotte Bengtsson, Pär Boman, Lennart Evrell, Annemarie Gardshol, Ulf Larsson, Martin Lindqvist, Lotta Lyrå, Bert Nordberg och Barbara M. Thoralfsson. Vidare föreslår valberedningen nyval av Anders Sundström.

Anders Sundström är född 1952 och har mångårig operativ erfarenhet inom såväl industrin som den finansiella sektorn, bl a som vd för Folksam. Anders har även en stor erfarenhet som styrelseordförande och styrelseledamot i ett antal bolag, t ex som styrelseordförande i Swedbank och KF. Han har därutöver innehaft flera ministerposter och andra politiska uppdrag. Anders är för närvarande styrelseordförande i KF (till och med årsstämman 2018), Kaunis Holding, MNI Group och Hedlunda Industri AB samt styrelseledamot i ytterligare ett antal onoterade bolag.

Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på SCAs hemsida. Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till SCAs årsstämma.

SCAs årsstämma kommer att hållas fredagen den 23 mars 2018, klockan 10.30 i Sundsvall, Hotell Södra Berget.
    

För ytterligare information, kontakta:

Helena Stjernholm, valberedningens ordförande, tel. 08-666 64 00
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, tel. 070 626 82 23


Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2016 ca 4 000 anställda och en försäljning på 15.4 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.