Tunadals nya hyvleri invigt – en investering på 80 miljoner kronor

  • Pressmeddelande

Under onsdagen den 31 oktober invigdes SCA Woods nya hyvleri på Tunadal. Investeringen i Tunadals hyvleri på 80 miljoner kronor innebär ökad produktivitet och bättre förutsättningar för produktutveckling och innovationer.


Bildtext: Jerry Larsson, Affärsområdeschef för SCA Wood, inviger Tunadals hyvleri med ett hyveldrag på en ohyvlad bräda. Foto: Per-Anders Sjöquist/SCA

  
SCA Woods nya hyvleri kommer med många fördelar, med nytt råvaruintag, ny klyvlinje och ny paketeringslinje ökar effektiviteten och med den nya tekniken ökar även takten på produktutvecklingen och innovationer. Idag produceras ytterpanel, reglar och underlagsspontluckor, alla tillverkade av norrländsk gran, på hyvleriet i Tunadal och framöver kommer ytterpanel vara en av huvudprodukterna.

- Med denna investering kan vi möta våra kunders behov och erbjuda dem mer konkurrenskraftiga produkter, säger Joakim Nehrer, försäljnings- och marknadschef Skandinavien på SCA Wood.

Denna milstolpe är en viktig del i både Tunadals och SCAs utveckling. Den tidigare bandsågen har bytts ut mot en klyvhyvel vilket ger en mer homogen yta. Denna homogena yta gör så att färgen fäster bättre och att det blir mindre spill, vilket helt går i linje med vårt hållbarhetsarbete.

- Vi har mer än fördubblat vår kapacitet med den nya hyveln. Och det känns bra att restprodukterna i processen blir till pellets som sedan går tillbaka till SCAs kretslopp i form av värme vid Ortvikens och Östrands bruk, säger Anna Schönström, platschef Tunadals hyvleri.

Under invigingen höll bland annat Jerry Larsson, affärsområdeschef för SCA Wood, tal och gästerna fick en rundtur i det nya hyvleriet.


Bildtext: Magnus Wikström, chef för Building & Supply Solutions Scandinavia pratade om projektet. Foto: Per-Anders Sjöquist/SCA


Bildtext: Anna Schönström, platschef på Tunadals hyvleri pratade om säkerhetsarbetet på arbetsplatsen och kunde glädjande kosntatera att det inte skett en olycka under hela projektets gång. Foto: Per-Anders Sjöquist/SCA


B
ildtext: Joakim Nehrer, försäljnings- & marknadschef på Building & Supply Solutions Scandinavia pratade om de konkurrenskraftiga produkterna som kan produceras med det nya hyvleriet. Foto: Per-Anders Sjöquist/SCA


Bildtext: Gästerna fic ken guided tur på det nya hyvleriet. Maria Lemon arbetar vid Tunadal och var en av guiderna. Foto: Per-Anders Sjöquist/SCA


 
Länk för nedladdning av bilder: https://imagevault.sca.com/shares/yime15shoo 

För ytterligare information, kontakta:

Anna Schönström, platschef Tunadals hyvleri, tel. 070-031 59 05
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, tel. 070-626 82 23 

 
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt
en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och
effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com