SCA höjer priset på tryckpapper

  • Pressmeddelande

Som en följd av ökad efterfrågan och förbättrad marknadsbalans höjer SCA priset på tryckpapper.

Priset för såväl bestruket som obestruket tryckpapper höjs med 40 Euro per ton i Europa. De nya priserna gäller leveranser från den 1 januari 2019.  

 
För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, +46 60 19 34 98
Ulf Edman, marknadsdirektör tryckpapper. +46 60 19 77 77
 

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com