Utdelning och notering av Essity Aktiebolag (publ) på Nasdaq Stockholm

  • Pressmeddelande

Den 5 april 2017 beslutade årsstämman i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (”SCA”) i enlighet med styrelsens förslag att dela ut samtliga aktier i Essity Aktiebolag (publ) (”Essity”) (tidigare SCA Hygiene AB) till SCAs aktieägare. Styrelsen bemyndigades samtidigt att fastställa avstämningsdag för utdelningen. SCAs styrelse har nu fastställt avstämningsdagen för utdelningen till tisdagen den 13 juni 2017.

Samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Essity delas ut, varvid en aktie av serie A i SCA berättigar till en aktie av serie A i Essity och en aktie av serie B i SCA berättigar till en aktie av serie B i Essity. Utöver att vara registrerad som aktieägare i SCA på avstämningsdagen för utdelningen behöver aktieägare inte vidta några åtgärder för att erhålla aktier i Essity . 

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har beslutat att uppta Essitys A-aktier och B-aktier till handel på Nasdaq Stockholm.

Sista dag för handel i SCA-aktien med rätt till utdelning av aktier i Essity, är fredagen den 9 juni 2017. Från och med måndagen den 12 juni 2017 kommer SCA-aktien att handlas utan rätt till utdelning av aktier i Essity.

För Essity planeras första dag för handel bli torsdagen den 15 juni 2017. Essitys A-aktier kommer att handlas under kortnamnet ESSITY A med ISIN-kod SE0009922156 och B-aktierna kommer att handlas under kortnamnet ESSITY B med ISIN-kod SE0009922164.

Prospekt för upptagande till handel av aktier i Essity beräknas offentliggöras den 7 juni 2017. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på SCAs (www.sca.com) och Essitys (www.essity.com) hemsidor.

Tidsplan

9 juni 2017. Sista dag för handel i SCA aktier med rätt till utdelning av aktier i Essity.
12 juni 2017. Första dag för handel i SCA aktier utan rätt till utdelning av aktier i Essity.
13 juni 2017. Avstämningsdag för utdelning av aktier i Essity.
15 juni 2017. Beräknad första dag för handel med Essitys aktier på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 - 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 - 788 51 55