SCAs extra bolagstämma

  • Pressmeddelande

Dagens extra bolagstämma i SCA ägde rum på Hotell Södra Berget i Sundsvall.

Den extra bolagsstämman beslutade att antal styrelseledamöter i SCA (det blivande skogsbolaget) ska uppgå till nio och ingen suppleant.

Styrelseledamöterna Charlotte Bengtsson, Lennart Evrell, Ulf Larsson, Martin Lindqvist och Lotta Lyrå nyvaldes.

De nyvalda ledamöterna i det blivande skogsbolaget SCA tillträder den första dagen för handel med aktierna i Essity Aktiebolag (publ) på Nasdaq Stockholm. Styrelsen i SCA kommer därmed  från och med nämnda dag att bestå av Pär Boman (ordförande), Charlotte Bengtsson, Lennart Evrell, Annemarie Gardshol, Ulf Larsson, Martin Lindqvist, Lotta Lyrå, Barbara Milian Thoralfsson och Bert Nordberg.

Styrelseledamöterna Ewa Björling, Maija-Liisa Friman, Magnus Groth, Johan Malmquist, Lars Rebien Sörensen och Louise Svanberg har förklarat sig ej stå till förfogande för styrelsen i det blivande skogsbolaget SCA efter en notering av Essity Aktiebolag (publ)  (tidigare firma SCA Hygiene AB).

De kommer dock efter noteringen att kvarstå som ledamöter av hygien- och hälsobolaget Essity Aktiebolags (publ) styrelse. Styrelsen i Essity Aktiebolag (publ) består av Pär Boman (ordförande), Ewa Björling, Maija-Liisa Friman, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Johan Malmquist, Barbara Milian Thoralfsson, Bert Nordberg, Lars Rebien Sörensen och Louise Svanberg.

Besluten enligt ovan om antalet styrelseledamöter samt om nyval av ledamöter är villkorade av att Essity Aktiebolag (publ) tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. För det fall villkoret inte uppfylls kommer inga förändringar att ske i den styrelse som valdes på årsstämman den 5 april 2017.

Protokoll från extra bolagsstämman kommer att läggas ut på bolagets hemsida, www.sca.com, inom två veckor.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 - 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 - 788 51 55