SCAs årsstämma 2017

  • Pressmeddelande

Dagens årsstämma i SCA ägde rum på Stockholm Waterfront Congress Centre, i Stockholm.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016.

Årsstämman beslutade om en utdelning på SEK 6,00 (5,75) per aktie för räkenskapsåret 2016. Avstämningsdag för utdelningen är fredagen den 7 april 2017. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske onsdagen den 12 april 2017.

Årsstämman beslutade vidare att samtliga aktier i det helägda dotterbolaget SCA Hygiene AB delas ut, varvid en aktie av serie A i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA berättigar till en aktie av serie A i SCA Hygiene AB och en aktie av serie B i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA berättigar till en aktie av serie B i SCA Hygiene AB. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för utdelning av samtliga aktier i SCA Hygiene AB.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelseledamöterna Pär Boman, Ewa Björling, Maija-Liisa Friman, Annemarie Gardshol, Magnus Groth, Johan Malmquist, Bert Nordberg, Louise Svanberg och Barbara Milian Thoralfsson omvaldes. Lars Rebien Sörensen nyvaldes. Pär Boman omvaldes som ordförande.

Årsstämman beslutade att ändra bolagets säte till Sundsvall.

Registrerade revisionsbolaget EY AB valdes till revisor intill slutet av årsstämman 2018.

Protokoll från årsstämman läggs ut på bolagets hemsida, www.sca.com, inom två veckor.

Talet som vd och koncernchef Magnus Groth höll vid årsstämman finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.sca.com.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 - 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 - 788 51 55